Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpZkmWyWl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hoa Binh Construction Group

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Hoà Bình (HBC) là một trong những Tập đoàn Xây dựng hàng đầu tại Việt Nam

  • hZWXmpZkmWyWl5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxoaZdwsbA.
2017

Company Menu

Why Hoa Binh Construction Group?

Inside review about Hoa Binh Construction Group

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...