Anphabe

Connecting opportunities
  • hZWXlpRpkm2XmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxoaZdwsbA.

Company Menu

Why Hoa Binh Corporation?

Hiện nay, Hòa Bình là công ty xây dựng hàng đầu trong nước, có uy tín cao đối với khách hàng với slogan ấn tượng “Hòa Bình chinh phục đỉnh cao”; là nhà thầu xây dựng duy nhất trong nước được trao biểu trưng Thương hiệu Quốc gia của Chính phủ trong 5 đợt tổ chức; Top 50 Thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam do Hãng Tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance (Anh quốc) định giá và công bố...xem thêm 

Inside review about Hoa Binh Corporation

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...