Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptnkXCUnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hoa Binh Construction Group

Công Ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình 

 • hZWXmptnkXCUnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWxoaZdwsbA.
2017

Company Menu

Hoa Binh Construction Group

Chuyên Viên QS MEP

hZWXmptllGqUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWapppUqG14Q..

Job Description

 • Tham gia tính toán khối lượng hạng mục Cơ Điện các dự án của Phòng Design and Build.
 • Thông hiểu về quy tắc tính toán khối lượng, kiểm tra tổng thể khối lượng.
 • Có kiến thức xây dựng đơn giá các hạng mục Cơ Điện.
 • Liên hệ các Nhà cung cấp cho các báo giá vật tư.
 • Xem xét sự đầy đủ hồ sơ thiết kế nhằm phục vụ công tác bóc tách khối lượng, lập đơn giá.
 • Có khả năng đặt câu hỏi về các vấn đề có liên quan đến hồ sơ thiết kế
 • Lập Biểu khối lượng, Khái toán, Dự toán
 • Tạo lập CSDL cho công tác Cơ Điện
 • Hỗ trợ Quản lý Chi phí thực hiện các báo cáo
 • Hỗ trợ thực hiện hồ sơ dự thầu
 • Tham gia các cuộc họp dự án, ghi chú và viết biên bản họp nếu cần.
 • Tự quản lý công việc để đáp ứng tiến độ công việc yêu cầu
 • Theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng phụ trách, xử lý các vấn đề thanh toán phát sinh hạng mục Cơ Điện liên quan đến hợp đồng.
 • Xây dựng kế hoạch mua vật tư, thiết bị và dịch vụ cho công trình.
 • Thực hiện các nghiệp vụ QS
 • Cập nhật thông tin và điều chỉnh khối lượng khi có thay đổi.

Job Requirements

 • Đại học chuyên ngành Điện, Cơ Điện.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
 • Có khả năng kiểm tra khối lượng chính xác
 • Sử dụng tốt tiếng Anh là một lợi thế
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập & chịu được áp lực công việc cao

Additional Information

2018-12-11 USD

About Hoa Binh Construction Group

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình được thành lập từ năm 1987. Từ một văn phòng chỉ với 5 kỹ sư và 20 công nhân, sau hơn 30 năm Hành trình Chinh phục đỉnh cao, Hòa Bình đã để lại biết bao dấu ấn của mình bằng những công trình bền vững suốt dọc chiều dài từ Bắc chí Nam, được dựng xây bởi những bàn tay, khối óc của những con người luôn căng tràn nhựa sống.

Chuyên Viên QS MEP

hZWXmptllGqUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWapppUqG14Q..
Lazy Load...